Quảng cáo top web
 

giá hộp mực máy in chính hãng

Bảng tra cứu mực in HP Laser trắng đen dùng cho máy in nào?

STT MÃ SẢN PHẨM MỰC DÙNG CHO MÁY IN  LASER HP
1 C4092A (HP 92A)  LASERJET 1100 printer series, 3200 All-in-One ( 2.500 pages)  
2 C7115A (HP 15A) LASERJET 1000/ 1200 printer series, 3300, 3380 All-in-One ( 2.500 pages)
3 Q2612A (HP 12A) LASERJET 1010,1012,1015,1018,1020, 1022,3015,3020 ,3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005, 1319F  ( 2.000 pages)
4 Q2612AD  (HP 12AD) LASERJET 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022, 3015, 3020, 3030, 3050, 3050z, 3052, 3055, M1005,1319F  ( 2.000 pages)     Dual pack: Q2612A x 2
5 Q2613A  (HP 13A) LASERJET 1300 printer series ( 2.500 pages)
6 Q2624A (HP 24A) LASERJET 1150 ( 2.500 pages)
7 Q5949A (HP 49A) LASERJET 1160/ 1320 printer series, 3390,3392  ( 2.500 pages)
8 Q7553A (HP 53A) LASERJET P2014/P2015/M2727 printer series ( 3.000 pages)
9 Q7551A (HP 51A) LASERJET P3005/M3035/ M3027 MFP printer series ( 6.000 pages)
10 Q7551XC (HP 51X) LASERJET P3005/M3035/ M3027 MFP printer series ( 6.000 pages)
11 C4096A  (HP 96A) LASERJET 2100/ 2200 printer series ( 5.000 pages)
12 Q2610A  (HP 10A) LASERJET 2300 printer series ( 6.000 pages)
13 Q6511A (HP 11A) LASERJET 2300 printer series ( 6.000 pages)
14 C4127A  (HP 27A) LASERJET 4000/ 4050 printer series ( 6.000 pages)
15 C8061A (HP 61A) LASERJET 4100/ 4100mfp printer series ( 6.000 pages)
16 Q1338A  (HP 38A) LASERJET 4200 printer series ( 12.000 pages)
17 Q1339A  (HP 39A) LASERJET 4300 printer series ( 18.000 pages)
18 Q5942A (HP 42A) LASERJET 4250 printer series, 4350 printer series ( 10.000 pages)
19 Q5942X (HP 42X) LASERJET 4250 printer series, 4350 printer series ( 20.000 pages)
20 Q5945A  (HP 45A) LASERJET 4345 MFP  printer series ( 18.000 pages)
21 C4129X  (HP 29X) LASERJET 5000/ 5100 printer series ( 10.000 pages)
22 C4182X (HP 82X) LASERJET 8100/ 8150 printer series ( 20.000 pages)
23 Q7570A (HP 70A) LASERJET 5025/ 5035 MFP printer series ( 15.000 pages)
24 C8543X (HP 43X) LASERJET 9000/ 9050 printer series ( 30.000 pages)
25 CB435A  (HP 35A) LASERJET P1005/P1006  ( 1.500 pages)
26 CB436A (HP 36A) LASERJET P1505/M1522/M1120 ( 2.000 pages)
27 CF217A (HP 17A) LASERJET M102, M130 ( 1.600 pages)
28 CF219A (HP 19A) DRUM FOR LASERJET M102 , M130 ( 12.000 pages)
29 CF230A (HP 30A) LASERJET M203 ( 1.600 pages)
30 CF230X (HP 30X) LASERJET M203 ( 3.500 pages)
31 CF232A (HP 32A) DRUM FOR LASERJET M203 ( 23.000 pages)
32 CF226A (HP 26A) LASERJET M402, M426 series ( 3100 pages)
33 CE226X (HP 26X) LASERJET M402, M426 series ( 9000 pages)
34 CF280A (HP 80A) LASERJET M401, M425 series ( 2.700 pages)
35 CF280X (HP 80X) LASERJET M401, M425 series ( 6.900 pages)
36 CF283A (HP 83A) LASERJET  M125A, M127FN, M225, M201 series ( 1.500 pages)     
37 CF283X (HP 83X) LASERJET  M125A, M127FN, M225, M201 series (pages)     
38 CE285A (HP 85A) LASERJET P1102, P1102W , M1132 , M1212NF ( 1.600 pages)  
39 CE278A (HP 78A) LASERJET P1566, P1606DN, M1536DNF ( 2.100 pages)  
40 CF287A (HP 87A) LASERJET HP LJ M506, M527  (9.000 pages)
41 CE287X (HP 87A) LASERJET HP LJ 506, M527 (18.000 pages)
42 CE505A (HP 05A) LASERJET P2035/2055 series ( 2,300 page ) 
43 CE505X (HP 05X) LASERJET P2035/2055 series ( 6,500 page ) 
44 CC364A (HP 64A) LASERJET HP LJ P4014, P4015, P4515 (10.000 pages)
45 CC364X (HP 64X) LASERJET HP LJ P4014, P4015, P4515 (24.000 pages)
46 CZ192A (HP 93A) LASERJET M435 , M706 printer series ( 12.000 pages)
47 CE255A (HP 55A) LASERJET P3015, M525 printer series ( 6.000 pages)
48 CE255X (HP 55X) LASERJET P3015, M525 printer series ( 12.500 pages)
49 Q7516A (HP 16A) LASERJET 5200 printer series  ( 12.000 pages)
50 CE390A (HP 90A) LASERJET M4555MFP/ M601/M602/M603 printer series ( 10.000 pages)
51 CE390X (HP 90X) LASERJET M4555MFP/ M601/M602/M603 printer series ( 24.000 pages)
52 CF281A (HP 81A) LASERJET M604/M605/M606 printer series (  pages)
53 CF281X (HP 81X) LASERJET M604/M605/M606 printer series (  pages)
54 CF214A  (HP 14A) LASERJET M725, M712 printer series ( 10.000 pages)
55 CF214X  (HP 14X) LASERJET M725, M712 printer series ( 17.500 pages)
56 CF325X  (HP 25X) LASERJET M806 ( 34.000 pages)
Mực in hpMực hpMực in hp chính hãngBáo giá mực in hpMua mực in hpBán mực in hp

Tag:


Khách hàng