Quảng cáo top web
 

GIỚI THIỆU

Con người là tài sản chính của TÂN ĐẠI PHÁT COMPANY  vì chúng tôi chỉ thành công khi có nhân viên của mình. Tại TÂN ĐẠI PHÁT COMPANY, chúng tôi là một gia đình lớn tự hào về nhiều cá nhân đa dạng và tài năng tạo nên công ty của chúng tôi. Chúng tôi tìm kiếm những người thông minh, siêng năng và tận tụy vì sự thành công lâu dài của TÂN ĐẠI PHÁT COMPANY. Đổi lại, chúng tôi cố gắng thúc đẩy một môi trường làm việc tích cực và phong phú, chế độ đãi ngộ cạnh tranh và cam kết mang lại sự phát triển nghề nghiệp cũng như hạnh phúc cho nhân viên của chúng tôi.

Dữ liệu, thông tin và kiến ​​thức không hoạt động cùng nhau hiệu quả nếu không có trí tuệ . Sự khôn ngoan của chúng ta đến từ hàng loạt thử nghiệm và sai lầm để tạo điều kiện cho một quá trình học tập mang lại kinh nghiệm quý giá. Do đó, trí tuệ theo định nghĩa của chúng tôi không chỉ bao gồm kiến ​​thức kỹ thuật, kỹ năng mềm hoặc kết quả khoa học, mà còn phản ánh sự kết hợp giữa các yếu tố con người và thực tế vật lý. 

Cả vật lý và kinh doanh đều bị chi phối bởi một biến phổ quát gọi là thời gian . Những hạn chế về thời gian khuyến khích chúng ta tìm ra sự cân bằng phù hợp giữa công việc, tổ chức và sự cống hiến để đạt được các mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Mặc dù, thời gian có thể quy đổi thành tiền bạc, nhưng thời gian cũng có thể quý giá hơn tiền bạc—vì tiền bạc không thể mua được thời gian. Chúng tôi đánh giá cao thời gian nhóm của chúng tôi tạo ra và cải thiện các giải pháp mà khách hàng của chúng tôi cần và mong muốn.


Trân Trọng.

 


Tag:

Khách hàng